Informacja o błędzie
Wystąpił błąd podczas wykonywania zapytania SQL!
SELECT p.*, d.title, d.content, d.alt FROM zmieniarka_photo p LEFT JOIN zmieniarka_photo_description d ON p.id=d.parent_id WHERE zmieniarka_id=? AND d.language_id=? ORDER BY p.`order`
Odpowiedź MySQL: Błąd numer 1615: Prepared statement needs to be re-prepared