Informacja o błędzie
Wystąpił błąd podczas wykonywania zapytania SQL!
SELECT p.label, d.value AS lang FROM slownik p LEFT JOIN slownik_description d ON p.id=d.parent_id WHERE d.language_id=?
Odpowiedź MySQL: Błąd numer 1615: Prepared statement needs to be re-prepared